Preview Mode Links will not work in preview mode

Influencer

Dec 18, 2019

I dette afsnit har vi inviteret Alexandra Brink-Jensen, som er faglig leder i DSB, til en snak om, hvordan DSB gør brug af influenter i deres markedsføring. 

Vi kommer ind på, hvordan de finder de bedst egnede influenter, hvordan de måler kampagnernes effekt, og ikke mindst hvordan de skaber deres kampagner i...